Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

MOBILITEIT Woongebied Krommerijn Park

concept mobiliteit  

 • In het gebied heeft langzaam verkeer voorrang op "sneller" gemotoriseerd verkeer.
 •  Fietsen (via vrij-liggende en brede fietspaden) en wandelen/recreatieverkeer heeft de hoogste prioriteit.
 • Er komen goede aansluitingen via fietscorridors met omliggende gemeenten en met de centrale voorzieningen zoals,  detailhandel, gezondheidszorg, openbaar vervoer binnen de gemeente Houten. De huidige infrastructuur zal daartoe worden geoptimaliseerd.
 • Er wordt maximaal ingezet op beperking van het autogebruik. Het verder investeren in het goede fietspadensysteem van Houten is nodig om het geschikt te maken voor meer multifunctioneel gebruik, zoals voor vervoer van schoolkinderen, ouderenvervoer, maaltijdbezorging, etc.(bijvoorbeeld elketrische shuttlebus op fietspad naar station)
 • Afhankelijkheid van de auto binnen de eigen gemeente wordt ontmoedigd door investeringen in hoogfrequent elektrisch OV.
 • Het aantal parkeerplaatsen wordt verder terug gebracht. Parkeren aan de rand van het woongebied wordt gestimuleerd. Een systeem van elektrische leen/huur auto’s wordt geimplementeerd, met de intentie om dat voor meer wijken binnen Houten in te voeren.
 • Parkeermogelijkheden kunnen worden gebundeld, waardoor niet iedereen met de auto persé tot aan de voordeur hoeft te rijden
 • De primaire ontsluitingsweg richting het snelwegenet rond Houten verloopt via de Limesweg, daardoor ontstaat ontlasting van de Utrechtseweg/Laagravenseweg en de Staart.
 • Uiteraard is een verbeterde en volledige aansluiting op de A12 (van en naar Arnhem) noodzakelijk.
 • Er wordt geen nieuwe of verlegde rondweg aangelegd rond het Krommerijnpark. De buitengrens van het park bestaat uit voet, wandel, fiets, ruiter en waterwegen/paden.
 • Net als in de huidige wijken is ook in het Krommerijnpark geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Ook het elektrische OV doet, met een realistische frequentie, het woongebied aan.
 • Er wordt verder nagedacht over nieuwe vervoersvormen binnen en van/naar het woongebied.
 • De woonomgeving in bestaand Houten wordt nog beter ingericht op langzaam (tot zeer langzaam) verkeer.
 • Het introduceren en gebruik maken van “vervoersmakelaars” die vraag en aanbod van vervoer binnen het park en mogelijk binnen Houten, bijeen brengen.

        

Stedenbouwkundig concept

Woonvormen

Mobiliteit

Biodiversiteit, Duurzaamheid

Het Houtens DNA

Kromme Rijnpark in Houten-Oost