Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

11. Besluitvorming

  • De gemeenteraad behandelt het raadsvoorstel Concept Ruimtelijke Koers op 19 januari 2021.
  • De gemeente houdt een raadgevend referendum over de Ruimtelijke Koers op 17 maart 2021.

Wat ons betreft:

  • Geeft de gemeenteraad op 19 januari opdracht tot een onafhankelijke second opinion over de Concept Ruimtelijke Koers, die uiterlijk 1 juli 2021 gereed is, waarin onder meer een adequate vergelijking tussen Noordwest en Houten-Oost wordt gedaan (financieel, gezondheid, duurzaamheid, etc.) en een beoordeling van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de verdichtingsplannen in Centrum, Molenzoom en Koppeling.
  • Splitst het College de Concept Ruimtelijke Koers in onderdelen, en laat de raad besluiten over een eerste fase (korte termijn, komende 5 jaar), of
  • Maakt de gemeente de Concept Ruimtelijke Koers inzet van de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022. Besluitvorming geschiedt dan door de nieuwe raad.

 

 Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen