Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

BLOG 

  • SHARON ZWIJSEN op 09.02.2021

Goedemorgen,

In 2000 ben ik geboren in Houten. Ik ben hier naar de basisschool gegaan, vervolgens heb ik op College de Heemlanden gezeten en nu studeer ik Rechtsgeleerdheid in Utrecht. Ik woon nog thuis. Uit gemak? Misschien, maar ook voor vrienden, werk en gezelligheid. Je kunt veel over Houten zeggen maar het is en blijft een dorp. Bovendien zijn er in Houten weinig mogelijkheden om op deze leeftijd op jezelf of samen te gaan wonen. Waarom gaan we niet zo snel mogelijk huizen bouwen? Je zou dus zeggen dat ik onverdeeld positief zou moeten zijn over de Ruimtelijke Koers en dit was ik in eerste instantie ook.

Pffff… Wat een lang document. Daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar, ik hoorde steeds meer mensen om mij heen over hoogbouw en appartementen. Ik vroeg me af waar dan die betaalbare eengezinswoningen zouden komen die ik zo graag wilde en begon te lezen. De onverdeelde positiviteit nam af. Ik besloot me in te schrijven voor de RTG’s en kreeg hier niet echt een beter gevoel van. Ik werd benaderd door een groep enthousiaste Houtenaren die een alternatief plan wilde maken en wat ‘jonge’ inspraak nodig hadden en besloot hier aan mee te werken.

Meningen zijn zo ongelofelijk belangrijk en we leven in een samenleving waar iedereen ze heeft. Heerlijk vind ik dat. Maar waar baseer je een mening nu eigenlijk op? Ik gok dat er heel veel mensen zijn die geen tijd hebben om een document te lezen van 300+ pagina’s. Die eigenlijk geen idee hebben van de enorme strijd in de gemeenteraad. Die vooral het heel hard ‘tegen’ de Ruimtelijke Koers zijn vervelend vinden. Die het idee hebben dat het referendum alle huizenbouw alleen maar zal vertragen. Ik begrijp het allemaal. Maar we kunnen er niet meer omheen. In onze lokale krant, op Facebook en op de Omroep Houten; de Ruimtelijke Koers is hot topic. Zoals het hoort te zijn en zoals het nog wel even blijft. Het verzoek dat ik wil doen is; lees de Ruimtelijke Koers. Iedere bladzijde, iedere bijlage. Ik heb het gevoel dat de onwetendheid toch groot is. De Ruimtelijke Koers is niet alleen een plan om +/- 5000 woningen te bouwen, het is een ingrijpende verandering in de complete uitstraling van Houten.

Wat is dan mijn mening? Ik wil betaalbare huur- en koop woningen die ook een lange tijd betaalbaar blijven, voor alle jongeren die in Houten willen (blijven) wonen. Starterswoningen in verschillende vormen en maten, kamers voor studenten, speciale jongerenwoningen, (sociale) huurwoningen, tiny houses etc. Voor de betaalbaarheid moeten dus concrete plannen komen; denk aan startersleningen of terugkoopverplichtingen. Deze huizen zouden op een plek moeten komen waar niet over gezondheid nagedacht hoeft te worden. Voorts moet er zo snel en efficiënt mogelijk gebouwd worden. Dit hoort geen hoogbouw te zijn, het past niet bij Houten en het is zeker niet perse goedkoper. Het is dan ook niet de enige oplossing.

Commentaar geven is makkelijk, zullen veel mensen denken. Mijn oplossing (samen met andere Houtenaren) is dan ook te vinden in de Houtense Koers. Ik hoop dat vele jongeren, net als ik, tegen de Ruimtelijke Koers zullen stemmen. Zoals de Ruimtelijke Koers er nu ligt doet hij mijn inziens niet voldoende ‘recht’ aan de mensen die Houten hebben opgebouwd, maar ook niet aan de mensen die er graag willen (komen) wonen. Sneller, gezonder, lager en betaalbaarder bouwen is iets waar naar gestreefd zou moeten worden. Mijn belang is hetzelfde als dat van vele jongeren; kunnen blijven wonen in het Houten waarin je bent opgegroeid. Ik hoop dat mij, alsmede vele anderen, dat gegund wordt. 

Groeten,

Sharon Zwijsen


  • ROB UMMELS op 30.01.2021 

Pffffffffff, …. Daar ga je! Een lekke band!!
Daar had ik net geen rekening mee gehouden. Nou daar sta je dan… volgens mij ken je dat gevoel wel, de meesten hebben dat wel eens meegemaakt. Ik dus ook….

Maar dit keer had ik geen echte lekke band, maar een figuurlijke….
Zal je uitleggen wat er is gebeurd:

O ja, een lekke band; het had zo maar gekund toen ik met een grote groep betrokken Houtenaren op een mooie dag door Houten Oost fietste. Nee, we hadden alle tijd en ruimte om ons heel goed te laten informeren en verdiepen in de mogelijkheden van toekomstige woningbouw in dit “nog groene gebied”. De Gemeente had het goed bedacht, vormgegeven en gepresenteerd. Maximale participatie van de Houtense bevolking.

Het was het sluitstuk van een lang en doortimmerd proces met inspraakavonden, interactieve sessies over wat we belangrijk vonden, een gezamenlijke definitie bedacht over het Houtense DNA, en dat allemaal om te komen tot een “gedragen” en mooie Ruimtelijke Koers. Het zou een prachtig, duurzaam, leefbaar en toekomstgericht plan worden…

Nou, alles overpeinzend op de fiets in Houten Oost zag het er nog zonniger uit dan dat het die dag al was. So far …… so good

En toen kwam die lekke band …… Pffffffffffffffffff

Was dat het resultaat van onze betrokkenheid, inspraak, gezamenlijkheid, consensus, het goede gevoel? Ik kreeg een Ruimtelijke Koers voorgelegd waarin oplossingen, voorstellen en uitwerkingen stonden die in mijn beleving volstrekt in tegenspraak waren met de uitkomsten van al die maanden “meefietsen” met al die andere betrokken Houtenaren.

Waar was Houten Oost gebleven? Hoezo bouwen volgens het Houtense DNA? Hoogbouw en verdichting tot 14 etages hoog? Bouwen langs de A27 terwijl de meesten vonden dat dat echt niet kon ivm een gezond leefmilieu? Het ging maar door….

Had ik een glassplinter gemist, of een spijker? Nee !! Volgens mij had ik goed opgelet maar blijkbaar was m’n band stiekem door de schrijvers van de Ruimtelijke Koers lek geprikt… Weg droom, daar stond ik dan. Figuurlijk, langs de kant van de weg, ergens langs een (nu nog) mooi Houtens fietspad.

Gelukkig … er fietsten heel veel Houtenaren langs die er net zo over dachten als ik. Dit klopt niet, dit kan niet, hoezo participatie!!

Ja dan kan je twee dingen doen… Blijven mokken dat je band lek is, anderen de schuld geven en wachten tot hij geplakt wordt. Of je band zo snel mogelijk weer plakken en zelf het initiatief nemen om met andere gelijkgestemden met mooie alternatieven te komen. 

Nou, die gelijkgestemden zijn er gelukkig in ruime mate. Initiatieven om een referendum te starten, bewonersinitiatieven in diverse wijken en (in mijn geval) het samen met zeer betrokken Houtenaren bedenken en schrijven en delen (ook met de gemeente) van een nieuw leefbaar en duurzaam plan/manifest.

Rob Ummels, een gewone Houtenaar, die al 33 jaar in dit mooie dorp woont en ook vindt dat er snel betaalbare woningen voor starters, ouderen, doorstromers, families, etc moeten komen. Maar dan wel in een leefbaar Houten, waarbij gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatneutraal, groen, sociaal, veiligheid de kernwoorden zijn. In mijn overtuiging gaat dat lukken… samen met jullie, betrokken Houtenaren! 

Op 17 maart hebben jullie de unieke mogelijkheid om niet voor de huidige ruimtelijke koers te kiezen maar de weg vrij te maken voor een andere koers (zonder spijkers, glasscherven, kuilen en punaises)

Ik kom je straks tegen op de fiets in een nog mooier Houten………….

En zonder lekke band natuurlijk.