Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Dankwoord aan alle Houtenaren

Dankwoord

Beste mensen, het Referendum heeft een duidelijke uitslag laten zien. De kansen op een passender Koers voor Houten zijn fors toegenomen. Die kans is er gekomen dankzij de initiatiefnemers van het Referendum, Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers en Jolanda Wijsmuller. Veel dank dus voor hun enorme inzet! Met het Manifest willen wij een inspirerend, doordacht en verantwoord alternatief bieden. Het Manifest laat zien dat het anders kan. De ongelofelijk grote steun voor beide initiatieven heeft ons aangenaam verrast. Heel erg bedankt daarvoor! Het geeft ons de energie om ook de komende periode bij te blijven dragen aan de planvorming die nodig is om te voorzien in de (urgente) en diverse woningbehoefte. Anders ingevuld dan voorheen, maar wel vanuit een visie en op een manier die past bij wat Houten Houten maakt. Met als doel om gewilde, gemengde woonmilieus te realiseren waar het prettig wonen is. En wat ons betreft nog socialer, nog groener en nog duurzamer, want dat waarborgt een mooie toekomst voor iedereen. Mens en milieu centraal!

We spreken elkaar!

  • Linda Flipse
  • Jacco Hoogewoud
  • Annette Kreft
  • Klaas-Hemke van Meekeren
  • Maurice van Noordenne
  • Rob Ummels
  • Sharon Zwijsen

Deze tekst past u aan door erop te klikken.