Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

BIODIVERSITEIT, DUURZAAMHEID, ENERGIEOPWEKKING woongebied Kromme Rijnpark

  • Groene steden: De ‘steden’ van de toekomst zijn groene steden, de koplopers in stedenbouw (wereldwijd) zijn ‘groene’ stedenbouwers. Vertaald naar Houten is het stedenbouwkundig startpunt dat bewoners wonen in het groen, als onderdeel van het Houtens DNA.
  • Gezondheid: Houten ziet een relatie tussen gezondheid en een ‘groene beleving’. Burgerinitiatieven op het gebied van ‘groen en natuur’ worden omarmd en gestimuleerd. Kromme Rijnpark zet in op het boeken van meetbare gezondheidswinst.
  • Biodiversiteit: doelstelling is toeneming van de biodiversiteit in heel Houten. Toegespitst op de belangrijkste woningbouwlocatie, Kromme Rijnpark, is het streven de natuurwaarde van het woongebied gelijk te laten zijn aan die van een natuurgebied en aan te sluiten op de natuurlijke kwaliteiten van het rivierenlandschap. Ecologen worden vanaf het begin nauw betrokken bij de inrichting van de openbare en particuliere ruimten. Nevenopbrengst is dat plagen (zoals de eikenprocessierups) worden beperkt omdat we leven in een gezond en biodivers ecosysteem.
  • Water: water is ook essentieel voor een goede biodiversiteit. In Kromme Rijnpark vormen twee oude Kromme Rijnarmen de stedenbouwkundige uitgangspunten (zie voorblad). Deze armen worden boven en onder met elkaar verbonden, zodat rondvaren mogelijk is. Deze blauwe structuur dient tegelijkertijd als extra waterbuffer. Het groen in de wijk sluit hier met vijvers en wadi structuren naadloos op aan.
  • Klimaatverandering: Houten zet de standaard in klimaatbestendig (woonomgeving) en circulair bouwen (vastgoed). Kromme Rijnpark wordt een woongebied dat het koelste is van Houten. Er wordt voldoende water vastgehouden in de wijk om droogte-problemen in de zomer tegen te gaan en het groen te kunnen voorzien van voldoende water. De grote hoeveelheid vitaal groen zorgt op haar beurt voor voldoende schaduw in de zomer. Stenige oppervlaktes (horizontaal of verticaal) die makkelijk opwarmen, worden zo veel mogelijk vermeden en waar mogelijk verkleind en vergroend.
  • Hemelwater wordt zo veel mogelijk vastgehouden met veel lokaal groen, water wordt geborgen in wadi’s en vijvers in de buurt. Later vindt afvoer plaats naar de grotere oppervlakte wateren. Het riool wordt hiermee ontlast.
  • Groenvoorziening nabij: recreatief groen, natuurontwikkeling en woningbouw gaan hand in hand en zijn ‘beschikbaar’ op loopafstand. Er zijn veel gemeenschappelijke tuinen beheerd door bewoners zelf. Versteende tuinen worden ‘niet’ toegestaan.
  • Voedsel: er is ruimte voor het lokaal verbouwen van voedsel in moestuinen. Ook kan er voedsel worden gevonden in het lokale voedselbos en vele eetbare planten en bomen in het openbaar groen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een stadsboerderij te integreren.
  • Omgeving: het Kromme Rijnpark wordt verder ontwikkeld met wandelpaden door de velden en oude rivierstrangen worden met elkaar verbonden en krijgen brede oeverzones. Hierbij wordt samenwerking gezocht met Bunnik, Wijk bij Duurstede en de provincie. Houten versterkt de groene buffer tussen Houten en Nieuwegein/Utrecht


59
59
MvE_20120526_3890
MvE_20120526_3890
ACDAAD43-65C9-4CBB-9DC2-33BAFC87952D
ACDAAD43-65C9-4CBB-9DC2-33BAFC87952D
6F2F4B31-29B5-4DDE-BCE5-A9B247CA6FD6
6F2F4B31-29B5-4DDE-BCE5-A9B247CA6FD6
mve_20170426_50390
mve_20170426_50390
23566968-26B3-46D1-9944-0642763D32FB
23566968-26B3-46D1-9944-0642763D32FB


Stedenbouwkundig concept

Woonvormen

Mobiliteit

Biodiversiteit, Duurzaamheid

Het Houtens DNA

Kromme Rijnpark in Houten-Oost