Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

 5. Mobiliteit

  • Houten koestert haar fietsinfrastructuur en laat dat de dragende structuur zijn bij uitbreiding van woongebieden. Houten zal zich verder hard maken voor fietscorridors met omliggende gemeenten, ook ten behoeve van woon-werkverkeer.
  • Er wordt maximaal ingezet op mobiliteit te voet, met de (elektrische) fiets en op beperking van het autogebruik. Het verder investeren in het goede fietspadensysteem van Houten is nodig om het geschikt te maken voor meer multifunctioneel gebruik, zoals voor vervoer van schoolkinderen, ouderenvervoer, maaltijdbezorging, etc.
  • We willen dat ingezet wordt op het optimaliseren van de (snel)fietsroute naar Utrecht (Centrum, Lunetten-Koningsweg, USP), net als op de verdere ontwikkeling naar een hoog frequent ov-circuit naar de zuidrand en de oostrand van de regio Utrecht.
  • NS-station Houten krijgt 1x per uur een intercityverbinding met Utrecht en Den Bosch/Eindhoven.
  • De keuze voor Houten-Oost ontlast de Utrechtseweg/Laagravenseweg. Het verdubbelen van deze weg heeft weinig zin, omdat er aan beide zijden sprake is van een fuik.
  • Na De Staart (Zuid en West), de Utrechtseweg (Noord) is de Limesweg (Oost) de derde logische hoofdverbinding met het snelwegennet. Uiteraard is een verbeterde en volledige aansluiting op de A12 (van en naar Arnhem) noodzakelijk.
  • Bij ontwikkeling van Houten-Oost is aldaar geen verlegging van de Rondweg nodig. Wel vragen de wandel- en fietsverbindingen met overig Houten voldoende aandacht, als ook (elektrisch) busvervoer (overigens ligt Houten-Oost dichter bij NS-station Houten dan Doornkade).
  • Net als in de huidige wijken is ook in de wijken in Houten-Oost geen doorgaand verkeer mogelijk. Parkeermogelijkheden kunnen worden gebundeld, waardoor niet iedereen met de auto persé tot aan de voordeur hoeft te rijden.
  • Adviezen geven aan dat in de meest concrete (hoogstedelijke) experimenten maximaal 15% verlaging mogelijk is door inzet van (o.a.) deelauto’s. Een verlaging van de parkeernorm in het centrum met 50% is niet realistisch.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen