Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 
 


MANIFEST HOUTENSE KOERS
Hier vindt u ons MANIFEST HOUTENSE KOERS VERSIE 1.1 als pdf 

 

Het Manifest zelf leest u hier


ONDERZOEK GEBIEDSONTWIKKELING HOUTEN-NOORDWEST EN HOUTEN-OOST
In de afgelopen maanden hebben wij meegewerkt en meegedacht met het onderzoek. 

Op de gemeentewebsite zijn de onderzoeksresultaten terug te lezen. Het onderzoeksrapport vindt u hier. 

Onze reflectie op het onderzoek vindt u hier. Meer informatie in de laatste Nieuwsbrief 04.11.21


STEUN ONS MANIFEST
Wilt u ons steunen? Onderteken ons Manifest HOUTENSE KOERS in ons gastenboek.


WOONGEBIED KROMME RIJNPARK HOUTEN-OOST
Hier vindt u meer informatie over het stedenbouwkundige concept in hoofdlijnen ter inspiratie voor  woongebied KROMME RIJNPARK in Houten- Oost. 


WOON- (WERK)GEBIEDEN CENTRUM, MOLENZOOM, KOPPELING 
Onze visie op verdere ontwikkeling van  Woon- (werk)gebieden CENTRUM, MOLENZOOM, KOPPELING kunt u hier lezen. 

Omwonenden van de Molenzoom in Houten (Molenzoom-groep) hebben ondertussen een eigen gebiedsvisie opgesteld, “Binnendorp Molenzoom”. 


TECHNOLOGIE- EN INNOVATIEPARK DOORNKADE HOUTEN -NOORDWEST
Onze visie op de verdere ontwikkeling van Technologie- en Innovatiepark DOORNKADE vindt u hier.


NIEUWSBRIEF
Hier vindt u de Nieuwsbrief en informatie over onze missie en onze activiteiten.


NIEUWJAARSLEZING

Nieuwjaarslezing "het Houtens DNA" Robert Derks


CONTACT
We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren. Steunt u ons initiatief? Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

ARCHIEF


De prachtige foto's op deze website zijn gemaakt door de houtense Fotografe Marijke van Eijkeren.      www.nederlandhetlandschap.nl
HET IS NIET TOEGESTAAN OM FOTO'S OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK OVER TE NEMEN ZONDER TOESTEMMING.