Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

7. Gemeentelijke sturing

  • De gemeente stuurt vanuit een overtuigende, toekomstbestendige visie op people, planet, profit.
  • De gemeente gaat met grondeigenaren en andere partners een langjarig partnerschap aan, en daagt de partners uit om maximaal te participeren in de vernieuwende uitvoering, zodat deze daarmee concurrentievoordeel kunnen behalen.
  • De gemeente stelt concrete spelregels op en vertaalt die in beleid en instrumenten.
  • De gemeente stelt Viveste maximaal in staat om te maken afspraken (kwetsbare doelgroepen, 30%) in lijn met de Houtense Koers te kunnen uitvoeren.
  • De gemeente stuurt op gemeenschapsinitiatieven en geeft maximale ruimte hiervoor.
  • De gemeente voert audits uit en stelt indicatoren op om de te bereiken doelstellingen voor de aankomende ontwikkelingen te kunnen monitoren en zo nodig bij te sturen.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen