Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Inspiratie

We pleiten voor een Houtense Koers die voortbouwt op het Houtens DNA, leven en wonen op een menselijke maat in een gezonde leef- en woonomgeving. Woningbouw in eigentijdse en toekomstbestendige vorm, verknoopt met duurzame, groene en gezonde ontwikkeling. In Houten oost kan met woongebied Kromme Rijnpark een voorbeeldwijk ontstaan die op vernieuwende manier de veel geroemde en bewezen kwaliteit van Houten aanvult en versterkt.

Hier vindt u links naar gezondheidsstudies, stedenbouwconcepten van ecologische wijken, duurzame oplossingen voor energiepositief bouwen... 

Laat u inspireren!


Wonen - hoogbouw 


Wonen - groen en gezondheid

ECOLOGISCHE STEDENBOUW   • C5F807E9-1B61-4659-B0EA-45FE04AE1EA7
  • E4B0D3DE-1143-4B89-9240-0C130EF249DEVOORBEELDPROJECT MET STEDENBOUWLIJK ONTWERP EN INFRASTRUCTUUR GERICHT OP ECOLOGISCHE EN BELEVINGSKWALITEIT, NIEUWE MILLIEUTECHNIEKENEN DUURZAAM ENERGIEBELEID.VOORBEELD COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP


BURGERINITIATIEF LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN


Innovatief bouwen


CIRCULAIRE WOONCONCEPTEN


 (HOUTBOUW - thoma holz 100)Wonen en Biodiversiteit


.