Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

9. Duurzaam bouwen

 • Houten daagt marktpartijen (materialenfabrikanten, bouwers, ontwikkelaars) en particulieren uit om zo duurzaam mogelijk te bouwen, en maakt daarover bij voorkeur afspraken, bijvoorbeeld n.a.v. een (te ontwikkelen) Houtense standaard. Richtsnoer zijn de eisen die in 2050 aan de gebouwde omgeving gesteld worden volgens het Klimaatakkoord. Om Houten extra op de kaart te zetten, organiseert Houten, in samenwerking met de regio, een doorlopende Duurzame Bouw-expo. Elementen uit de Houtense standaard zijn:
 • Energiepositief: woningen en overige gebouwen zijn zo mogelijk energieleverend. Houten profileert zich als proefgemeente voor de industrie als het gaat om energieleverende raamfolie en dakpannen. Alleen daken die niet geschikt zijn voor opwekking van zonne-energie worden ingericht als groendak
 • CO2-positief: er wordt ingezet op CO2-positief bouwen door veel met natuurlijke, biobased materialen te werken, zoals hout, en stro als isolatiemateriaal, waardoor voor lange tijd CO2 wordt opgeslagen. Beton en aluminium worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Circulair: er is een grondstoffencrisis en daarom wordt maximaal ingezet op hergebruik van materialen. In 2021 is dat minimaal 10%, en elk jaar wordt dat met 5% verhoogd. In 2030 moet nieuwbouw voor minimaal 50% uit hergebruikte materialen bestaan.
 • Demontabel: woningen worden zo ontworpen dat ze makkelijk demontabel en herbruikbaar zijn.
 • Natuurinclusief: woningen bieden ook woongelegenheid voor flora en fauna door toepassing van groene gevels, groene daken, nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, etc.
 • Afval: we dagen partijen uit woningen te ontwerpen met de standaardmaten van veel plaatmateriaal, waardoor er gebouwd wordt op een manier die veel afval voorkomt.
 • Laagbouw: we kiezen voor een beperkte woonhoogte van overwegend maximaal 4 woonlagen; dit heeft een aantal voordelen:
 1. gemakkelijker om energiepositief, CO2-positief en circulair te bouwen
 2. eenvoudig realiseren van goedkope groene gevels, omdat veel klimplanten tot 5-10 meter hoog worden
 3. meer binding met het groen, iedereen woont dichter bij z’n appelboom
 4. minder anoniem wonen.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen