Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

2. Houten en de regio

  • De groei van Houten is al 40 jaar één grote bijdrage aan de regionale woningbehoefte.
  • Het bouwen voor ‘eigen behoefte’ is daar onderdeel van, want de kinderen van die ‘40 jaar vestiging uit de regio’ hoeven dan niet elders gehuisvest te worden.
  • Bouwen voor ‘eigen behoefte’ gaat uit van migratiesaldo 0 (de aantallen vertrekkers en vestigers zijn in evenwicht) en is geen voorrangsregel voor eigen inwoners. Wel is de (beleids)inzet gericht op het maximeren van de kansen voor eigen inwoners (starters en doorstromers) op een (meer) passende woning.
  • Houten zet zich in voor de eigen, autonome behoefte (tot 2040 circa 3.850 woningen). In ruil voor de ‘regionale plus’ (950 woningen) willen we wel wat terug krijgen van de regio, provincie en/of Rijk (geld voor groen).
  • Houten kiest voor een unieke, herkenbare én onderscheidende positie binnen de regio, met een bijpassend woningbouwprogramma, en een voorbeeldrol als het gaat om groene stedenbouw.
  • Houtense onderwijs-, winkel-, horeca- en culturele voorzieningen hebben vooral een lokale functie, geen regiofunctie (i.t.t. stedelijke voorzieningen die een achterland nodig hebben). Het heeft geen nut om te willen concurreren met stedelijk gebied, zoals Utrecht, Nieuwegein, Zeist.
  • Houten wil samen met de buurgemeenten werk maken van een Kromme Rijnpark.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen