Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Enquête woonwensen 

Deze enquête is onderdeel van ons burgerinitiatief om een alternatieve ruimtelijke visie voor Houten aan de gemeente voor te leggen. In de voorliggende Ruimtelijke Koers 2040 van de gemeente ontbreekt een woonwensenonderzoek. Met deze enquête proberen wij dat gemis op te lossen door inwoners te vragen waar en hoe ze willen wonen. Wij willen in kaart te brengen welke woningen er binnen Houten vrijkomen wanneer Houtenaren doorstromen en wat de woonwensen zijn. Deze gegevens willen wij inzetten om de toekomstige bouwplannen voor Houten te laten aansluiten bij de woningbehoeften van Houtenaren.
Hier vindt u de link naar onze enquête.


Tussenstand resultaten enquête

Ondertussen hebben 196 inwoners gereageerd op onze enquête woonwensen. Tijd voor een eerste samenvatting.
Er hebben 196 inwoners (peildatum 2 maart) gereageerd, waarvan veel 56+ (105 inwoners), een grote groep 36-55 jarige (64 inwoners) en een kleinere groep jongeren en starters 15-35 jarige (27 inwoners). 

10 inwoners 15-25 jaar
 6  inwoners 26-30 jaar
11 inwoners 31-35 jaar
28 inwoners 36-45 jaar
36 inwoners 46-55 jaar
62 inwoners 56-65 jaar
39 inwoners 66-75 jaar
 3  inwoners 76-85 jaar
 1  inwoner   85+

Bij sommige vragen uit onze enquête konden meerdere opties worden ingevuld, een andere keuze worden opgegeven of overige wensen worden vermeld. Alle vragen en antwoorden, commentaren vind u hier: https://docs.google.com/forms/d/1aNSkfAg9L9tk8--jOguQ0QYEFBYU4pdV37s29IUxJ8M/viewanalytics  antwoorden enquête 

Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

  • We ontvingen reacties uit alle buurten van Houten! De meesten reacties 63% uit Houten Noord, uit Houten Zuid kwamen 32%, reacties.
  • 76% van de antwoorden kwamen van inwoners met een eengezinswoning, waarvan 72% nu in een vrije sector koopwoning wonen en 11% in een sociale huurwoning.
  • 67% van de inwonersgaven aan om te willen verhuizen, 22% willen niet verhuizen. 11% gaven andere antwoorden zoals bijvoorbeeld:

     -als er een betaalbare woning te vinden is
     -als er een woning komt die passend is en mooi gelegen
     -afhankelijk van wat er gebouwd gaat worden
     -weet ik nog niet

  • De meeste inwoners (78 %) willen graag in woonmilieu met lage dichtheid wonen, vergelijkbaar met veel woongebieden Houten. 18% wil graag in middelhoge dichtheid wonen (vergelijkbaar met Castellum) 3.3% wil in hoge dichtheid wonen.
  • Er is onder onze steekproef vraag naar: seniorenwoningen (48%), appartementen (34%) gezinswoningen (28%)  starterswoningen (7%) andere woonvormen (bijvoorbeeld Levensloopbestendige woningen, zorgwoningen)
  • Zeer gewenst zijn Hofjeswoningen, laagbouw-appartementen, bungalows en vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en meergeneratiewoningen.
  • 74,% zoekt een vrijesector koopwoning, 18% een sociale koopwoning, 16% sociale huurwoning, 11% vrije sector huurwoning.
  • Er is veel vraag naar 2 (50,7%) of 3 slaapkamer (40,1%) woningen. Een privétuin of gemeenschappelijke tuin, parkeerplekken, balkon en garage staan ook hoog op de wensenlijst.


Hoewel deze enquête niet representatief is voor de woonwensen van alle Houtenaren, geeft het toch een goede indicatie over de woonbehoefte van de inwoners die wel hebben gereageerd. We vragen u vriendelijk deze enquête in uw kennissenkring onder woningzoekenden te verspreiden voor een breder, representatiever resultaat. 
de