Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Over de initiatiefnemers

  • We zijn ‘gewone’ inwoners van de gemeente Houten, zonder financiële belangen.
  • We willen graag een woon- en leefomgeving creëren die we onze (klein)kinderen, onszelf en onze ouders toewensen.
  • We zien deze woonomgeving in de Concept Ruimtelijke Koers niet ontstaan.
  • Dat is onze belangrijkste motivatie voor het opstellen van dit Manifest: een Houtense Koers, met mens en milieu centraal !


Linda Flipse - milieukundige
Jacco Hoogewoud - hydroloog
Annette Kreft - websitecoördinator
Klaas-Hemke van Meekeren - landschapsadviseur
Maurice van Noordenne - adviseur woonbeleid/planoloog
Rob Ummels - informatiestrateeg
Sharon Zwijsen - communicatiedeskundige/student rechten


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen