Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

+++STEUN HET ALERNATIEF: MANIFEST HOUTENSE KOERS! +++ STEM TEGEN DE RUIMTELIJKE KOERS BIJ HET REFERENDUM!+++

Beargumenteerd STEMADVIES REFERENDUM 

VERGELIJKING RUIMTELIJKE KOERS - HOUTENSE KOERS

Ruimtelijke Koers (gemeente Houten)

 • 4.800 woningen, voornamelijk hoogstedelijk
 • 2.600 woningen Centrum, Molenzoom, Koppeling, tot 14 hoog
 • 2.200 woningen in Noordwest, op Doornkade gemengd met bedrijven op 200-300 meter van de snelweg
 • Nadruk op sociale en betaalbare woningbouw
 • 35 hectare landschapspark in Houten-Oost (vooralsnog geen financiering)


Alternatieve Houtense Koers (burgerinitiatief)

 • 4.800 woningen, voornamelijk laagstedelijk
 • 1.600 woningen Centrum, Molenzoom, Koppeling, tot 6 hoog
 • 3.200 woningen in Houten-Oost, mix van grondgebonden woningen en appartementen tot 4 hoog
 • Nadruk op sociale en betaalbare woningbouw
 • 50 hectare landschapspark in Houten-Oost aansluitend op de landschappelijk opgezette, groene woonwijk, gefinancierd uit grondopbrengst Houten-Oost  


10 kenmerken alternatieve Houtense Koers (burgerinitiatief)

 1. De Houtense Koers zet het realiseren vaan gewilde, groene woonmilieus centraal
 2. Binnen de Rondweg minder verdichting en hoge bouw door benutting Houten-Oost
 3. Zowel binnen de Rondweg als in Houten-Oost kunnen voldoende betaalbare woningen gebouwd worden voor jong en oud, mede door afzien van du(urde)re hoogbouw
 4. geen mix van woon- en werkfunctie op Doornkade voor ongehinderd ondernemen, want er blijft veel vraag naar bedrijventerreinen
 5. Houten-Oost biedt een meer gezonde en gemengde woonkwaliteit dan Doornkade of Hof van Wulven, waardoor de beoogde doorstroming ook echt op gang komt
 6. Houten-Oost wordt een volwaardige, écht duurzame wijk met voorzieningen en een groen en waterrijk woonklimaat. Trouw aan Houtens DNA (groen, fiets), maar anders dan bestaand Houten en onderdeel van het (omliggende) landschapspark
 7. Bouwen in Houten-Oost kan ook eerder en sneller, omdat de gemeente er meer dan 50 hectare grond bezit, en er een beperkt aantal overige grondeigenaren is
 8. Door lagere (verwervings)kosten zijn de betaalbare en duurzame ambities haalbaar 
 9. Houten-Oost ligt dichter bij NS-station Houten dan Doornkade: de nabije Limesbaan wordt beter benut als 3e hoofdontsluiting voor het autoverkeer
 10. Veel ruimte voor collectief opdrachtgeverschap en vernieuwende woonmilieus als tiny houses, knarrenhofjes, woonvormen met zorg, etc.

Het Manifest Houtense Koers sluit naadloos aan bij de klimaat- en energie-eisen van deze tijd, voldoet aan de (Houtense) woonbehoefte van jong en ouder, is gericht op optimale sociale cohesie en aangename woonmilieus, voor generaties lang woonplezier. Uitgangspunt: mens en milieu centraal!


Stemadvies REFERENDUM: 

STEUN HET ALERNATIEF: MANIFEST HOUTENSE KOERS! STEM TEGEN DE RUIMTELIJKE KOERS BIJ HET REFERENDUM!


 • advertentie Houtensnieuws: Klik op afbeelding voor vergroting.Flyer Manifest Houtense Koers
LAATSTE VERSIE 24-2.pdf (2.92MB)
Flyer Manifest Houtense Koers
LAATSTE VERSIE 24-2.pdf (2.92MB)


Poster Houtense koers
Poster A3 - Houtense Koers GOB[14301].pdf (1.95MB)
Poster Houtense koers
Poster A3 - Houtense Koers GOB[14301].pdf (1.95MB)