Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT IN HOOFDLIJNEN 
woongebied Kromme RijnparkHet stedenbouwkundig concept is gebaseerd op een bestaande ontwerpschets van stedenbouwkundige Robert Derks, de geestelijk vader van Houten. Een verdere uitwerking in hoofdlijnen volgt.

file:///var/mobile/Library/SMS/Attachments/41/01/82744BB7-B0AE-4665-BEC0-8698DCB945AC/Verbeelding%20Kromme%20Rijnpark%20(Houten-Oost)-Manifest%20Houtense%20Koers-18-01-2021.pdfWoonvormen